Arrendeavtal och planbestämmelser - klicka här

 

Skyldigheter

Följande skyldigheter har du som kolonist på Välenkolonin enligt gällande plan- och bygglag med dit hörande godkänd detaljplan, samt föreningens Stadgar och Ordningsföreskrifter.

 

 Yttre arbeten

För alla yttre arbeten som skall genomföras på kolonistugan och dit hörande förråd skall information ske till föreningen och berörda grannar genom informationsblankett. Grannarna på ömse sidor om stugan ska ha skrivit på att de är informerade och har inget att invända på det tänkta arbetet varefter blanketten lämnas till föreningen.

Lägg blanketten i brevinkastet på expeditionen. Blankett har skickats ut till samtliga stugägare. Ytterligare blanketter finns att hämta på expeditionen (måndagar mellan kl 18 och 19).

 

För nedanstående detaljer som berör yttre arbeten behövs inget bygglov utan skicka endast information till föreningen och berörda grannar.

 • Altanbyggnation i anslutning till stugan.
 • Altanbyggnation på annan plats på tomten. Här skall hänsyn tagas till avståndet till tomtgränsen.
 • Fasadbyte och tilläggsisolering på stuga eller förråd. OBS! Här gäller bara stående panel.
 • Byte av fönster och dörrar i fasad.
 • Uppförande av växthus. Här gäller avståndet till tomtgräns, se även separat utskick från föreningen i detta ärende.
 • Uppförande av förråd på tomten på 10m2 om sådant saknas. Gäller nedre och mellanområdet.
 • Byte av takbeklädnadpå befintligt tak. För det ovan nämnda behövs inget bygglov utan endast information till föreningen och berörda grannar.

 

Följande detaljer kräver både information till föreningen och berörda grannar samt ett godkänt bygglov från Stadsbyggnadskontoret (SBK).

  

 • Utseendet på stugan förändras genom flytt av entrédörr i fasad, likaledes om man flyttar fönster i fasad.
 • Förändring av takvinklarna vid byte av takbeklädnad. Ändring eller storlek.
 • Rivning av delar av stugan som behöver byggas om.
 • Installation av braskamin.
 • Uppförande av annan byggnad än det som finns angivet i detaljplanen, exempelvis redskapsförråd för verktyg som skall vara fast förankrat i tidigare förråd eller byggnad.
 • Inglasning av uteplatser.
 • Inglasning av utrymme mellan stuga och förråd.

 

Välens byggblankett finns här: Byggblankett

Bygglovsblankett finns att hämta på Stadsbyggnadskontorets hemsida. Länk: Bygglov

Information skall också skickas till föreningen på informationsblanketten.

 

Har man sökt bygglov får inget arbete påbörjas innan bygglovet behandlats av SBK. Undantag kan ske om man erhåller ett muntligt godkännande från SBK. Detta godkännande innebär att man till Välens styrelse inkommer med besked om handläggarens namn och när detta godkandes.

 

ROT-avdrag

För ansökan om ROT-avdrag måste hantverkare förses med följande dokument;

a), kopia på arrendeavtal

b), undertecknat intyg från styrelsen

c), informationsblad om Välens koloniförening

Dessa blanketter hittar du på fliken "Medlemmar" under "ROT-avdrag" respektive "Arrendeavtal".