Fritid, Studier och Kultur! 

Alla studie - och kulturverksamhet sker i samverkan med Studiefrämjandet 

 

Fritidsansvarig i Välen:

Susanne Rättö, ‭073-939 07 86, Susanne.ratto@gmail.com
Fritidsgrupp: Susanne Rättö, Hans Andersson, Ann-Christine Ånerud

Pga av Corona är all verksamhet inställd tills vidare!

  _____________________________________________________________________


Vi har ett eget bibliotek - läs mer!  
Klicka på länken: Välens återvinningsbibliotek

_____________________________________________________________________

 

Studier / Kurser

Du som är intresserad av att hjälpa till, kontakta:

Carina Ring, lott 258, tel 0730 2619 00   info@valenskoloni.se

 

______________________________________________________________________

 

  

OBS Du är välkommen att delta i andra koloniföreningars aktiviteter/studier.
Gå in på
www.studieframjandet.se där du hittar de aktiviteter/studier som koloniföreningarna inbjuder till.

  

All studie - och kulturverksamhet sker i samverkan med Studiefrämjandet