Ordförande  Namn:  Claes Borgström  Lott nr: 186
       Mobil: 0706-25 18 11
 
     E-post: info@valenskoloni.se
       
Kassör Namn:  Mona Hjelm Lott nr: 109
      Mobil: 0707-441755
       E-post: monahjelm@hotmail.com
       
Ledamot  Namn:  Carina Ring Lott nr: 258 
      Mobil: 0730-261 900
      E-post:  info@valenskoloni.se
       
Ledamot Namn:  Jarl Zackrisson Lott nr: 229
      Mobil: 0709-788 765
       
       
Ledamot Namn:  Claes-Åke Pettersson Lott nr: 52
      Mobil: 0730-444 265
      E-post: info@valenskoloni.se
       
Revisor Namn:  Bengt Westlund Lott nr: 217
      Mobil: 070-362 55 24
       
       
Revisor Namn:     
       
       
       
Revisors- Namn:  Margaretha Holm Lott nr: 244
suppl.     Mobil: 0709-703   668
      E-post:  margaretha.holm1@gmail.com    
       
Byggråd- Namn:  Claes-Åke Pettersson Lott nr: 52
givare Adress:    Mobil: 0730-444 265
Post/ort:     E-post:  info@valenskoloni.se
       
       
Samman- Namn:  Christer Carlberg Lott nr: 62
kallande     Mobil:    0733-143 903
valberedn.     E-post:   christer.carlberg650@gmail.com
       
Valberedn. Namn: Erik Vilisalu Lott nr: 38
      Mobil: 0707-756 073
      E-post:   erik.vilisalu@brackadiakoni.se
       
Valberedn. Namn: Karin Nilsson Lott nr:259
       
     
Studier Namn:   Carina Ring  (se ovan)  
       
       
       
Förestånd. Namn:  Sture Sandström Lott nr: 53
      Mobil: 070 224 49 75
       
       
Förestånd. Namn:  Anders Karstrand Lott nr: 29 C
      Mobil: 0730-324 416
       
       
Förestånd. Namn:     
       
       
       
       
Föreningen   Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK)
  Namn:     
       
       
       
Föreningen   Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK), suppleant i FGK:s styrelse
  Namn:  Claes Borgström Lott nr: 186
      Mobil: 0706-25 18 11
       

 

Hemsidan:    www.valenskoloni.se

                      Carina Ring ansvarar för uppdateringar

Facebook:     Välens koloniförening  (det är en offentlig grupp)
                      https://www.facebook.com/groups/579751852160115/?fref=nf

 

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)