Välen 60 år   13-15 juli 2018

Prog 

Biljetter till middagen (lördagkväll) köper du på expedition 

måndagar kl 18-19