Valberedning 2019

                      
Christer Carlberg     lott 62                 0733-143 903 (Sammankallande)                                        

Karin Nilsson           lott 259               0705-617 680                                                         

Erik Vilisalu             lott 38                 0707-756 073

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.