Valberedning 2021

Christer Carlberg lott 62   0733-143903 
Karin Nilsson lott 259 0705-617680                                                         

Erik Vilisalu lott 38   0707-756 073

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.