2021 års förtroendevalda i Välenkolonin


Styrelsen


Ordförande:
   
Claes Borgström
Lott 186              
0706-251 811                                                                                                                      

info@valenskoloni.se

 

Vice ordförande:
Mats Hugosson
Lott  222
0707-381 192

info@valenskoloni.se

 

Kassör:                                           
Mona Hjelm                                   
Lott 109              
0707-441 755                                                                                                                      
info@valenskoloni.se


Sekreterare:                                   
Marie-Louise Ek                                   
Lott 164             
0765-517 162

 

Ledamot:                           
Anki Ånerud                                  
Lott 240              
0703-056 566


Ledamot:                           
Christer Petersson                         
Lott 161              
0704-625 924 

Ledamot:
Marie Johansson
Lott 187
0729-774 382

 

Ledamot:
Katarina Åkermo
Lott 60
0704-447 225

                                                           

Revisor:                                                                     
Jan Osvaldson                               
Lott 23                
0723-952 245

 

Revisor:
Maria Alehem Åhlström
Lott 29
0704-438 911
 

Föreståndare:                                
Onni Wiberg                                  
Lott 50                
0703-497 073

 

Föreståndare:
Hans Andersson
Lott 193
0703-054 852

 

Fritid

Sammankallande:                           
Susanne Rättö                               
Lott 121              
0739-390 786

Susanne.ratto@gmail.com

               
Hans Andersson                             l
Lott 193              
0703-054 852

                                                         
Anki Ånerud                                  
Lott 240              
0703-056.566                                                        

 

Byggrådgivare

Christer Petersson (ledamot)                                                                                                                   

 

Hemsida                   

Ansvarig:                                        
Marie Johansson                                    
Lott 187            
0729-774 382

 

Anslagstavlor

Ansvarig:
Katarina Åkermo
Lott 60
0704-447 225

 

Valberedning
Christer Carlberg , sammankallande
Lott 62
0733-143 903

                                                         
Karin Nilsson                                 
Lott 259              
0705-617 680

                                                         
Erik Vilisalu                                   
Lott 38                
0707-756 073