2019 års förtroendevalda i Välenkolonin


Styrelsen

Ordförande:                                    Claes Borgström                            lott 186               0706-251 811                                                                                                                       info@valenskoloni.se

Kassör:                                            Mona Hjelm                                   lott 109               0707-441 755                                                                                                                       info@valenskoloni.se

Sekreterare:                                    Carina Ring                                     lott 258               0730-261 900

 

 

Styrelseledamot:                            Jalle Zackrisson                              lott 229               0709-788 765     

Styrelseledamot:                            Klas-Åke Pettersson                      lott 52                 0730-444 265

Styrelseledamot:                            Anki Ånerud                                   lott 240               0708-654 776   

Styrelseledamot:                            Christer Petersson                          lott 161               0704-625 924   

                                                           

Revisorer

Revisor:                                           Bengt Westlund                              lott 217               0703-625 524

Revisor:                                           Ann-Christine Andersson                 lott 324               0736-601 735

Revisorssuppleant:                           Jan Osvaldson                                 lott 23                 0723-952 245

 

Föreståndare

Föreståndare:                                 Sture Sandström                            lott 53                 0702-244 975

Föreståndare:                                 Anders Karstrand                                                       0730-324 416

Föreståndare:                                 Onni Wiberg                                   lott 50                 0703-497 073

 

Fritid

Sammankallande:                            Susanne Rättö                                lott 121               0739-390 786

                                                                                                                    Susanne.ratto@gmail.com

                                                          Hans Andersson                             lott 193               0703-054 852

                                                          Anki Ånerud                                   lott 240               0708-654 776                                                             

 

Byggrådgivare

Klas-Åke Petterson
Christer Petersson
Jalle Zackrisson
(Samtliga sitter i styrelsen)

                                                                                                                     

 

Hemsida * Studier * Anslagstavlor                    

Ansvarig:                                         Carina Ring                                     lott 258               0730-261 900

carina.ring@socialdemokraterna.se

 

Valberedning

Sammankallande:                                Christer Carlberg                           lott 62                 0733-143 903

                                                          Karin Nilsson                                  lott 259               0705-617 680

                                                          Erik Vilisalu                                    lott 38                 0707-756 073