Välkommen

             
Kalender 2018

Årsmöte                     Lördag 3 mars 

Vatten sätts på            Lördag 7 april om vädret tillåter
Arbetsdag                   Lördag 21 april kl 10-13 

Sommarmöte              Söndag 3 juni kl 12

Höstmöte                    Söndag 2 spetember kl 12 

Arbetsdag                   Lördag 15 september kl 10-13 
Vatten stängs av          Lördag 21 oktober under morgontimmarna