Välkommen

 
Uthyrning av Stallet
Bokning sker på expeditionstid
Måndagar kl 18-19

• Stallet uthyrs till medlemmar i föreningen mot en kostnad av 900 kr 
   p
er tillfälle.

• Hyresgästen tecknar ett kontrakt med föreningen.

• Stallet bokas på expeditionstid, måndagar 18-19.

• Inga levande ljus eller värmeljus får användas i Stallet

• Samma regel för marschaller på utsidan av Stallet.

• Rökning inomhus är inte tillåtet. OBS! gäller hela byggnaden.

• Stallet har köksutrustning för cirka 60 personer.

• Stallet uthyrs i huvudsak dygnsvis från kl 12 till kl 12 dagen därpå och då
  skall all städning vara klar och sopor bortforslade.

• Tystnad ska råda kl 01.00.

• Inga inventarier eller teknisk utrustning får lånas ut från Stallet.

• Nycklar till Stallet, hämtas på expeditionen på måndagen (kl 18-19)
   före uthyrningstillfället.


• Eventuellt uppkomna skador på byggnaden eller föreningens inventarier
   i Stallet, bekostas av hyresgästen. Anmäl alltid uppkommen skada till
   styrelsen.

Nu finns det också 4 st barnstolar 

Det finns även skötbord på en av toaletternaBokning sker på expeditionstid

Ändra till en bild som passar din startsida och skriv en text som passar till bilden ovan.