VälkommenVälens återvinningsbibliotek!

 

I stallet står bokhyllor med inlämnade böcker, pocket, talböcker.


Låna gärna
 

ställ tillbaka den när du är klar – om du vill - så fler kan läsa den.

Lämna böcker

Lämna gärna in dina lästa böcker

 

Öppet

Under expeditionstid, måndagar 18-19
samt när det är andra aktiviteter då stallet är öppet

Hylla?

Har du över en enkel hylla för böcker.

Skänk den till biblioteket Tack på förhand!

Ändra till en bild som passar din startsida och skriv en text som passar till bilden ovan.